Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 13/2021

Kierownika „Targowiska Miejskiego”

w Pruszkowie

REGULAMIN

Kiermaszu handlowego Bożonarodzeniowego w Pruszkowie

§ 1

Kiermasz handlowy Bożonarodzeniowy w Pruszkowie organizowany przez „Targowisko Miejskie”  z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 jest imprezą handlową, przeznaczoną dla handlowców sprzedających choinki, stroiki świąteczne, jemiołę, ozdoby świąteczne, rękodzieło, oraz pozostałe produkty handlowe. 

§ 2

Kiermasz odbywać się będzie w dniach 05-12-2021r. i 12.12.2021r. i 19.12.2021r. w godz. 6.00 – 15.00. na terenie  targowiska  miejskiego przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie. Wjazd na plac targowiska ostatnią bramą od ul. Komorowskiej (obok biura targowiska).

§ 3

1.Organizator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, ceny oraz sposób sprzedaży oferowanych przez wystawcę towarów.

§ 4

1.Od sprzedawców pobierana będzie opłata targowiskowa w wysokości 20 zł brutto za jedno oznaczone numerem stanowisko handlowe.

2.Po zakończonym handlu sprzedawca bezwzględnie zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska handlowego, w przeciwnym razie zostanie pobrana dodatkowa opłata targowiskowa.

§ 5

Handlowcy oraz osoby przebywające na targowisku podczas odbywania się Kiermaszu zobowiązane są w uzasadnionych przypadkach do realizowania poleceń Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

 Kierownik

„Targowiska Miejskiego”

     Karolina Polak