Zasady przydzielania rezerwacji wyznaczonych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie : Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 , Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek, dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na w/w targowiskach według zasad określonych poniżej. 1) zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza