Zasady przydzielania rezerwacji wyznaczonych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie :  Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 ,  Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek,  dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na  w/w targowiskach według zasad określonych poniżej. zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik