Cennik opłat targowych

Uchwała nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Cennik usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Kierownika „Targowiska Miejskiego” w Pruszkowie z dnia 20.02.2023r. Cennik usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie I. Ogłoszenia i reklama a) komunikaty społeczne – zgubiono znaleziono, praca, oddam-przyjmę np. stare meble, art. AGD, ubrania, zwierzęta, informacja o miejscu sprzedaży towaru na targowisku, itp. bez opłat b) ogłoszenie

Zasady przydzielania rezerwacji wyznaczonych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie :  Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 ,  Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek,  dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na  w/w targowiskach według zasad określonych poniżej. zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik