Samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną podległą Urzędowi Miasta w Pruszkowie. Kierownikiem Zakładu jest Karolina Polak. Głównym Księgowym jest Jolanta Czerwińska. Zakład zarządza targowiskami miejskimi w Pruszkowie: przy ul. Komorowskiej 14 i ul. Pańskiej 11 oraz przy cmentarzach przy ul. Domaniewskiej i ul. Cmentarnej.

Targowisko przy ul. Komorowskiej 14 czynne jest w dni targowe tj. wtorki i piątki w godz. 4.00 – 15.00.

Targowisko przy ul. Pańskiej 11 (dzielnica Żbików) czynne jest w dni targowe tj. środy i soboty w godz. 5.00 – 14.00.

Targowiska przy cmentarzach czynne są codziennie od 7.00 do 19.00.

Biuro targowisk znajduje się przy ul. Komorowskiej 14 i czynne jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 -15.00.

Targowisko przy ul. Komorowskiej posiada 519 stanowisk handlowe różnej wielkości: są tu zarówno miejsca samochodowe, miejsca do tzw. sprzedaży ręcznej, jak również kioski do sprzedaży pieczywa, wędlin, nabiału, ryb i mięsa. Przy targowisku znajdują się parkingi, które w przyszłości mają być powiększone. 

Targowisko przy ul. Pańskiej posiada 65 stanowisk handlowych różnej wielkości. Obok targowiska także znajdują się miejsca parkingowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zakupy.