Załącznik do Zarządzenia

Nr 11/2021

Kierownika „Targowiska Miejskiego”

w Pruszkowie

REGULAMIN

Kiermaszu Staroci w Pruszkowie

§ 1

Kiermasz Staroci w Pruszkowie organizowany przez „Targowisko Miejskie” z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 jest imprezą handlową, przeznaczoną dla wystawców – kolekcjonerów oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i sprzedażą rzeczy używanych, z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących w handlu obwoźnym.

§ 2

Kiermasz Staroci odbywać się będzie w każdą drugą i ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 6.00 – 15.00 na terenie targowiska miejskiego przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie.

§ 3

Dopuszcza się w ramach Kiermaszu Staroci sprzedaż tzw. wyprzedaży garażowej, rękodzieła oraz małej gastronomii z zachowaniem przepisów „sanitarno-weterynaryjnych”.

§ 4

1.Organizator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, ceny oraz sposób sprzedaży oferowanych przez wystawcę towarów. 

2.Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione lub pozostawione na targowisku.

§ 5

Zabrania się wprowadzania do obrotu artykułów nie dopuszczonych do sprzedaży na targowisku odrębnymi przepisami(poza artykułami kolekcjonerskimi), a w szczególności: – alkoholu (poza piwem dopuszczonym do sprzedaży na targowisku na podstawie koncesji wydanej przez odpowiednie władze), – leków i produktów leczniczych, – broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, – kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej, – żywego drobiu i innego ptactwa, – żywych zwierząt gospodarskich i domowych.

§ 6

1.Od wystawców (sprzedawców) pobierana będzie:

  • Opłata kiermaszowa w wysokości 20 zł brutto za jedno oznaczone numerem stanowisko handlowe, przeznaczona będzie na pokrycie kosztów obsługi Kiermaszu
  • opłata kiermaszowa w wysokości 60 zł za brutto za sprzedaż z samochodu specjalistycznego.

2.Wystawca może zajmować każde oznaczone i ponumerowane miejsce handlowe, nie obowiązuje rezerwacja miejsc.

3.Po zakończonym handlu wystawca (sprzedawca) zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska handlowego, z zakazem pozostawiania towaru, skrzynek drewnianych oraz plastikowych.

§ 7

1.Wystawcy-handlowcy oraz osoby przebywające na targowisku podczas odbywania się Kiermaszu Staroci zobowiązane są w uzasadnionych przypadkach do realizowania poleceń Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

2.Wystawcy-handlowcy oraz osoby przebywające na targowisku podczas odbywania się Kiermaszu Staroci zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Kierownik

„Targowiska Miejskiego”

Karolina Polak