Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Kierownika

„Targowiska Miejskiego” w Pruszkowie z dnia 20.02.2023r.

Cennik usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

I. Ogłoszenia i reklama

a) komunikaty społeczne – zgubiono znaleziono, praca, oddam-przyjmę np. stare meble, art. AGD, ubrania, zwierzęta, informacja o miejscu sprzedaży towaru na targowisku, itp. bez opłat

b) ogłoszenie reklamowe 5 zł – 50 zł plus 23% VAT

c) udostępnienie ogrodzenia targowiska pod reklamę za jedno przęsło       60 zł – miesięcznie plus 23% VAT

d) wynajem placu targowego na plac manewrowy do nauki jazdy indywidualnie zgodnie z umową

e) wynajem placu targowego             indywidualnie zgodnie z umową

f) usługa odśnieżania             200 zł w tym 8% podatku VAT za godzinę pracy ciągnika

II. Zabezpieczenie miejsca handlowego na targowiskach

a) rezerwacja miesięczna miejsca handlowego na targowiskach przy ul. Komorowskiej i przy ul. Pańskiej     w Pruszkowie *– (stanowiska  samochodowe – szerokość stanowiska razy 2m głębokości stanowiska, pozostałe stanowiska wg zajętej powierzchni) 25 zł  plus 23% VAT za 1m2

b) stanowiska niestandardowe w sektorze IV od nr 51 do nr 64 i w sekt. III od nr 117 do nr 119 – (szerokość stanowiska  razy 1m głębokości stanowiska)           25 zł  plus 23% VAT za 1m2

c) pozostałe  stanowiska zgodnie z zawartymi umowami        

d)  użytkowanie stoiska/gruntu   75 zł miesięcznie plus 23% VAT

e)  rezerwacja miesięczna miejsca handlowego przy cmentarzach w Pruszkowie (szerokość stanowiska razy 2m głębokości) ( nie dotyczy kiermaszu handlowego 1 listopada)     5 zł w tym 23% VAT za m2

f)  pojazdy specjalistyczne, lekkie budowle indywidualnie zgodnie z umową

III. Opłata za usługi targowiskowe (w skrócie usługa targ.) – pobierana w formie inkasa

1) sprzedaż z budki, stoiska w pawilonie    40 zł dziennie w tym 23% VAT  

2) sprzedaż ze stołu, wiaty                   20 zł dziennie w tym 23% VAT

3) sprzedaż ze specjalistycznych pojazdów samochodowych i przyczep do sprzedaży artykułów spożywczych, lekkich budowli  60 zł dziennie w tym 23% VAT

4) opłaty eksploatacyjne **za stanowisko w sektorach I i IV: 

a) o powierzchni do 9m2 za m2  (w sektorze IV)     4 zł dziennie w tym 23% VAT

b) o powierzchni do 6m2 za m2  (w sektorze I)          3 zł dziennie w tym 23% VAT

c) o powierzchni od 10m2 do 15m2  za m2 (I i IV)     3 zł dziennie w tym 23% VAT

d) o powierzchni powyżej 20m2  za m2 (I i IV)     1,50 zł dziennie w tym 23% VAT

5) za handel obwoźny po targowisku z wózków (wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika i podpisaniu stosownej umowy)         15 zł dziennie w tym 23% VAT

6) za handel obwoźny po targowisku ze specjalistycznych wózków ze zwiększonym poborem wody do celów działalności gospodarczej wózków (wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika i podpisaniu stosownej umowy) 25 zł dziennie w tym 23% VAT

7) sprzedaż z budki, stoiska w pawilonie (w przypadku handlu całotygodniowego) 20 zł dziennie w tym 23% VAT

IV. Opłaty dodatkowe

  1. wystawienie atestu na grzyby 

* świeże  (do 5 kg)                 10 zł w tym 23% VAT

* świeże  (pow. 5 kg)   20 zł w tym 23% VAT

* suszone (pow.1 kg)               25 zł w tym 23% VAT

2) za dodatkową powierzchnię przed stanowiskiem zajętą do handlu 50 zł w tym 23% VAT

3) za pozostawianie śmieci na targowisku, 

za pierwsze zdarzenie 50 zł w tym 23% VAT

za kolejne zdarzenie 100 zł w tym 23% VAT

za przywiezienie śmieci z zewnątrz 200 zł w tym 23% VAT

4) za pozostawianie drewnianych i plastikowych skrzynek oraz liści po kapuście i kalafiorach powyżej 60 l 100 zł w tym 23% VAT

*  rezerwacja miejsca handlowego obejmuje pokrycie ogółu kosztów utrzymania Zakładu

** pokrycie kosztów remontów i napraw obiektów znajdujących się w tych sektorach (stołów handlowych, budek, wiat, toalet)