Cennik opłat targowych

Załącznik do ObwieszczeniaRady Miasta Pruszkowaz dnia 4 lipca 2023 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitegouchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej,określenia zasad ustalania i poboruoraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Uchwała nr XVI.158.2016Rady Miejskiej w Pruszkowiez dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru orazterminów płatności i wysokości stawek

Cennik usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Kierownika „Targowiska Miejskiego” w Pruszkowie z dnia 20.02.2023r. Cennik usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie I. Ogłoszenia i reklama a) komunikaty społeczne – zgubiono znaleziono, praca, oddam-przyjmę np. stare meble, art. AGD, ubrania, zwierzęta, informacja o miejscu sprzedaży towaru na targowisku, itp. bez opłat b) ogłoszenie

Zasady przydzielania rezerwacji wyznaczonych miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie

I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie :  Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 ,  Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek,  dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na  w/w targowiskach według zasad określonych poniżej. zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik